Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri

 

Vakfımızın Kuruluş Amacı ve Faaliyetleri

a) Memleketimizin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi bir biçimde değerlendirmek, AHLAT’ ın bünyesinde yaşattığı tarihsel ve kültürel güçten yararlanarak, milli kültürümüzün bütün dallarına ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyette bulunmak.

b) Kültürel mirasımızı oluşturan tarihi ve kültürel eserlerimizin maruz kaldığı doğa ve insan tahribatını önlemek, korunmasını sağlamak, hasar görmüş olanları onarmak, tarihsel ve kültürel önemini yeni kuşaklara aktarmak.

c) Ön planda AHLAT’ a olmak üzere, tarihi, kültürel ve turistik potansiyeli yüksek yörelerimizde, imkanlar oranında belirli tarih ve sürelerde, ulusal ve uluslar arası nitelikte kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenlemek.

d) Yörenin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi el sanatları ürünlerinin üretim kapasitesinin artırılması tanıtım ve pazarlaması için gerekli tedbirleri almak.

e) Vakıf amaçlarına uygun olarak; adi ortaklık veya şirket kurmak.

f) Lise ve dengi okullardan mezun olup, Üniversite ve Yüksek okullara kaydını yaptıran yada lisans üstü veya Doktora programlarına devam eden öğrencilerden başarılı, çalışkan, ancak maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerden Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüklerine her türlü Eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, burs vermek.

g) Okul, yurt, lojman, eğitim, spor kulübü kurmak, spor ve sağlık tesisleri yapmak, üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması ve kurulması için girişimlerde bulunmak suretiyle Türk Milli eğitimine katkıda bulunmak.

h) Ülke düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşma sağlamak amacıyla toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek suretiyle Atatürk İlkelerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak.

ı) Doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlar yapmak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak veya tesislerin işletilmesini açık ilanlı ihalelerle kiraya vermek yada bu türdeki tesislere iştirak etmek.

i) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve özel teşebbüslerle iş birliği yapmak, tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak bunları işletmek.

j) Öğrenci bursları Yönetim Kurulunun hazırladığı ve Genel Kurulun onayladığı AKEV Burs talimatnamesi hükümlerine göre verilir.