Ekonomi

EKONOMİ

Ahlat ilçesi, tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi için elverişli bir topografyaya sahiptir. İlçe arazisinin yaklaşık yarısı tarıma elverişli olmasına rağmen günümüzde tarımsal arazinin, arazi kullanımı içerisindeki oranı % 32,7‟ dir. Bu tarımsal arazinin %90‟ı kuru tarım, %10‟u ise sulamalı tarım çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ahlat ilçesinde arazi kullanımı açısından dikkat çeken önemli bir husus, arazinin yarıdan fazlasının otlak alanlarından (%60.3 ) ibaret olmasıdır. Ahlat ilçesinin ekonomisi, ekip-biçmeye dayalı tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. İlçedeki tarımsal alanlarda yetiştirilen başlıca ürünler buğday, patates, şeker pancarıdır. Ahlat ilçesindeki tarımsal arazi kullanımında karşılaşılan başlıca sorunlar plansız üretim, sulama ve pazarlamadır.